ET
Broneerimisliin: +3726989192
Infoliin (1,53€/minut): +3729002525
Liinid on avatud 08:00 - 20:00
Sulge

Viimased uudised

Juhime tähelepanu,

et ootejärjekorra broneerimissüsteem on loodud eeldusel, et piiriületus Venemaa Föderatsiooniga toimib normaalselt.
Tulenevalt Venemaa Föderatsiooni poolsest ebaühtlasest piiriületuste võimaldamisest (seisakud võivad kesta tunde), ei saa me garanteerida broneeritud kuupäeval ja ajal piiriületuse toimumist.
Tegemist on Venemaa Föderatsiooni poolse tekitatud olukorraga ning ootejärjekorra korraldaja, ooteala haldaja ning Politsei- ja Piirivalveamet ei saa seda mõjutada ega selle eest vastutada.

 

Luhamaa ja Koidula broneerimise võimalus on pikendatud kuni 31.08.2024. 

 

Luhamaa ja Koidula broneerimise võimalus on pikendatud kuni 12.07.2024. 

 

Me soovime juhtida teie tähelepanu järgnevale:

Kaubaga piiriületuse broneerimisel tuleb kasutada kõige suurema brutomassiga tollidokumendi MRN numbrit ning tollideklaratsiooniga (MRN) kaup peab olema tolli poolt vabastatud tolliprotseduurile.

 

Luhamaa ja Koidula broneerimise võimalus on pikendatud kuni 10.05.2024. 

 

Ivangorodi piiripunkt suletakse

Venemaa Föderatsioon on ametlikult kinnitanud, et Ivangorodi piiripunkt suletakse ajutiselt seoses rekonstrueerimistöödega sõidukitele alates 01.02.2024. Antud muudatus puudutab Narva ja Sillamäe ootealasid, sest Narva piiripunkt suletakse sõidukitele 01.02.2024 kell 00.00. Narva piiripunkt avatakse sõidukitele uuesti peale Venemaa Föderatsiooni poolse ametliku kinnituse saamist Ivangorodi piiripunkti taasavamise kohta. Venemaa Föderatsiooni  poolt saadetud info põhjal lõpetatakse rekonstrueerimistööd 2025 aasta lõpus.

Soovitame sõidukiga piiri ületades arvestada võimalike järjekordadega ning mitte jätta piiriületust Narvas viimasele hetkele, sest alates 01.02.2024 kella 00.00 ei saa läbi Narva piiripunkti sõidukid väljuda Venemaa Föderatsiooni ega sealt ka siseneda Eesti Vabariiki - jalakäijatele jääb piiripunkt avatuks.

 

 

Luhamaa ja Koidula broneerimise võimalus on pikendatud kuni 08.03.2024.

Antud piiripunktide sõites tuleb läbida  piiripunktide juures olevaid ootealasid.

 

Luhamaa ja Koidula broneerimise võimalus on pikendatud kuni 08.01.2024.

Antud piiripunktide sõites tuleb läbida  piiripunktide juures olevaid ootealasid.

 

Luhamaa ja Koidula piiripunkti sõites tuleb B-kategooria sõidukitel ajavahemikul 27.06.-11.09.2023 läbida vastavate piiripunktide juures olevaid ootealasid.

Liikluskorralduslikult tuleb järgida ajutisi liiklusmärke, mis suunavad sõidukeid ooteala läbima. Antud ajavahemikul on avatud Luhamaa piiripunkti ja Koidula piiripunkti B-kategooria sõidukite broneerimise võimalus.

 

 

Muudatused C-kategooria sõiduki broneerimisel. 

Toimunud on järgnevad muudatused: 
1. C-kategooria sõidukite puhul saab muuta  broneeringu kuni 48 tundi enne broneeritud aega saabumist (Kasutustingimuste punkt 9.5.); 
2. Sõiduki andmete juures tuleb kinnitada, et ootejärjekorra registreerimisel sisestatud tollideklaratsioon (MRN) on juba tollile esitatud. Hiljem esitatud deklaratsiooni puhul on PPA/MTA õigus sõiduk piirilt tagasi saata uuesti järjekorda võtma.

 

Juhime tähelepanu,

et broneeringut tehes peab esitama korrektsed andmed, millega kavatsetakse tegelikkuses ületada piiri -  nii juhi, sõiduki kui MRN deklaratsiooni oma. MRN peab olema sama, millega teostatakse piiril tolliprotseduure -  valede andmete esitamisel saadetakse sõiduk piirilt tagasi. Kui andmed on valesti sisestatud, tuleb vana broneering kustutada ja teha uus broneering. Broneeringu edasi andmine teisele isikule on keelatud.

 

Narva Linnamajandusameti teade (Tuleviku tn, Vestervalli tn)

Alates 18.08.2022 kella 9.00-st  hommikul toimuvad ajutised muudatused liikluskorralduses Vestervalli tänaval ja Tuleviku tänaval, mis on tingitud TEN-T transiitteede rekonstrueerimistöödest Narva linnas ja samuti Tuleviku tänava enda rekonstrueerimistööde läbiviimisega.

Nimelt hakkavad veokid suunduma piiripunkti ja sealt tagasi Vestervalli tänava kaudu. Ehitustööde ajaks on Tuleviku tänaval alates Lavretsovi tn ristmikust kuni Tuleviku tn ristmikuni keelatud sõidukite (v.a transiitsõidukite) parkimine.

 

Palume  pöörata tähelepanu asjaolule,

et meie  ettevõttest mitteolenevatel põhjustel võib SMS-sõnumite saatmine Venemaa numbritele viibida või sõnumid võivad ka mitte kohale jõuda. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.

Järjekorras olekut saate jälgida nagu seni, klikkides lingile: https://www.eestipiir.ee valides funktsiooni "Leia minu järjekorrakoht" või helistades kõnekeskuse info kontakttelefonile +3729002525.

 

Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) palub...

Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) palub C-kategooria sõidukite juhtidel, kes soovivad ületada piiri elavas järjekorras Luhamaa ja Koidula piiripunktide kaudu, arvestada täiendava ajakuluga, seoses suurenenud sõidukite hulgaga. Võimalus on piiri ületada Narva piiripunkti kaudu läbides Sillamäe ooteala. Samuti soovitame teha broneeringu kindlale kellaajale ja sõita ootealale broneeringus määratud kellaajaks.

 

Narva linnas toimuvad Rahu tänava rekonstrueerimistööd.

4. ja 5. jaanuaril 2022.a toimuvad tööd Narva ooteala sissesõidul ja 
seetõttu ei saa ootealale sõitvad autod siseneda ootealale sissesõidu värava kaudu, vaid ootealale sissesõit on korraldatud läbi väljasõidu värava kaudu.  
Kuna elavasse järjekorda broneerivaid sõidukeid ei saa fikseerida numbrilugemisekaameraga,
siis vastavatel kuupäevadel toimub elavasse järjekorda broneerimine ajutiselt ootealal oleva iseteeninduskioski kaudu.

 

Liikluskorralduse muudatused Narva piiripunkti sisenemisel alates 16.08.2021

 

Kõik sõidukid, mis omavad broneeringut kindlale kellaajale ja kuupäevale või on võtnud järjekorrakoha esimesele vabale võimalusele, suunatakse kutsumise järel Malmi tänavale piiripunkti sisenemiseks. Need sõidukid ei pea läbima ooteala. Narva ootealale sisenenud sõidukid registreeritakse automaatselt elavase järjekorda, ning kutsutakse piiripunkti juhul, kui broneeringut omavad sõidukid on piiripunkti juba kutsutud ning antud tunnis on veel vabu kohti. Meede on rakendatud selleks, et vältida liiklusummikuid Narva linna Malmi tänaval, mille kaudu toimub Narva piiripunkti sisenemine.

 

Vaktsineeritud reisijad võivad siseneda Eestisse piiranguteta

Alates 21.06.2021.a ei kohaldata 10-päevase liikumisvabaduse piirangu ja COVID-19 testimise nõudeid järgmistele inimestele (saabudes nii Euroopast kui ka väljastpoolt):

(1) kes on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja arst on ta terveks tunnistanud kuni kuus kuud enne saabumist;

(2) kes on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimiskuuri ja selle lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui üks aasta.

(3) kes on välisriigi või Eesti Vabariigi diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötaja või tema perekonnaliige või kellel on Eesti Vabariigi diplomaatiline pass;

(4) kes saabub rahvusvahelise sõjalise koostöö raames;

(5) kes saabub välisdelegatsiooni liikmena riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuste kutsel tööülesannete täitmiseks;

(6) kes on vahetult seotud kauba ja tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine laadimisega, ja saabub Eestisse tööülesandeid täitma;

(7) kes tuleb osutama tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid;

(8) kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev inimene, ja saabub Eestisse tööülesandeid täitma;

(9) kes saabub vahetult reisijaveo teenust osutama ja kes teenindab reisigruppe;

(10) kelle saabumise eesmärk on tagada elutähtsa teenuse toimimine;

(11) kes läbib Eesti Vabariigi territooriumi viivitamata (transiit).

 

Piiriületaja ankeet, mille eesmärk on COVID-19 leviku tõkestamine https://iseteenindus.terviseamet.ee/#_blank

Allikas: Välisministeerium

 

 

GoSwift OÜ poolt juhitud konsortsium sõlmis peale riigihankes edukaks tunnistamise otsust Politsei- ja Piirivalveametiga uue 5-aastase halduslepingu piirijärjekordade haldamiseks Narva, Koidula ja Luhamaa maanteepiiripunktides. Uus leping jõustus 16. juunil 2021.a.

Loe edasi ...

Muudatused piirijärjekorra töös, seoses uue lepinguperioodi kehtima hakkamisega:

 • Piiriületuse ootejärjekorra koha võib A ja B kategooria sõiduk võtta kolmel viisil - broneerides järjekorra koha kindlale kellaajale ja kuupäevale, broneerides järjekorra koha esimesele vabale võimalusele või võttes järjekorra koha elavas järjekorras;
 • C ja D kategooria sõidukite jaoks säilivad endiselt kaks ootejärjekorra koha võtmise viisi - broneerides järjekorra koha kindlale kellaajale ja kuupäevale või broneerides järjekorra koht esimesele vabale võimalusele;
 • Ootealal elavasse järjekorda registreeritud A- ja B-kategooria sõiduk registreeritakse ootejärjekorda ootealale sisenemisel, kasutades selleks automaatseid tehnilisi lahendusi (enne 15.08.2021 tuleb elavasse järjekorda registreeruda läbi ooteala iseteenindusterminali);
 • Kui madala liikluskoormuse juures suunatakse broneeringut omav A- ja B-kategooria sõiduk piiripunkti ooteala läbimata, kehtib neile siiski ootejärjekorra korraldamise tasu;
 • Ooteala kasutamisest ja järjekorda registreerimisest võib poolte kokkuleppel loobuda, kui see on otstarbekas tulenevalt läbi konkreetse maanteepiiripunkti kaudu Eestist lahkuvate vastava kategooria sõidukite vähesusest.

 

Piiriületuse ootejärjekorra korraldus alates 16. juuni 2021:

 
 • Luhamaa ja Koidula ootealad (teenindavad Luhamaa ja Koidula piiripunkti)

 • Kuna COVID-19 haiguse puhangust on piiriületajate arv märkimisväärselt langenud, siis ei pea alates 16. juunist 2021.a. A ja B kategooria sõidukid Koidula ja Luhamaa piiripunkti läbimiseks broneerima kohta elektroonilises piirijärjekorras ning ei pea läbima piiriületuse ooteala. Neis piiripunktides võivad A ja B kategooria sõidukid siseneda otse piiripunkti.

 • C- ja D-kategooria sõidukite (v.a liinibussid, mis ei pea ooteala läbima) järjekorda broneerimine toimub endisel viisil GoSwifti broneeringusüsteemi kaudu.

 
 • Narva ooteala (teenindab Narva piiripunkti)

 • A ja B kategooria sõidukid võetakse elavasse järjekorda läbi automaatse numbrituvastuse. Kuni 15. augustini 2021.a. tuleb ootealal registreerida sõiduk juhi poolt elavasse järjekorda kasutades iseteeninduskioskit. Automaatne registreerimise avatakse 15. augustil 2021.a., kui valmib vastav tehniline lahendus. Samas on avatud A ja B kategooria sõidukitele tasuline võimalus broneerida koht kindlale kuupäevale ja kellaajale või koha broneerimine esimesele vabale võimalusele.

 • C- ja D- kategooriate sõidukite järjekorda broneerimine toimub endisel viisil GoSwifti broneeringusüsteemi kaudu.

 
 • Teenuse maksumus

Alates 16.06.2021 on piiriületuse ootejärjekorra korraldamise tasu:

 • A kategooria sõidukitele broneerimisel kindlale kellaajale ja kuupäevale või esimesele vabale võimalusele 0 EUR;

 • B kategooria sõidukitele broneerimisel kindlale kellaajale ja kuupäevale või esimesele vabale võimalusele 5 EUR;

 • C kategooria sõidukitele 16 EUR;

 • D kategooria sõidukitele 1 EUR.


Kõnekeskus

Seoses piiriületajate arvu langusega lühendatakse ootejärjekorra broneerimise kõnekeskuse teenindusaega. Kõnekeskus teenindab piiriületajaid ajavahemikus 08:00 – 23:00. 

 

 

Piiriületuse ootejärjekorra korraldus kuni 15. juunini 2021

 

Kokkuleppel Siseministeeriumiga on piiriületuse ootejärjekorra broneerimise võimalused GoSwifti kaudu jätkuvalt avatud kuni 15. juunini 2021:

 1.      •  Veoautode järjekorra broneerimine toimub endisel viisil GoSwifti broneeringusüsteemi kaudu.
 2.      •  Tingituna COVID-19 viirusest on piiriületajate arv oluliselt langenud ja seetõttu alates 16. maist 2021 ei pea mootorrattad ja sõiduautod Koidula ja Luhamaa piiripunkti läbimiseks kasutama piiriületuse ootejärjekorra andmekogu ning piiriületuse ooteala.
 3.      •  Narva piiripunkti läbimiseks kehtib kõikidele transpordivahenditele senine piiriületuse ootejärjekorra korraldus.

 

8. detsembril kell 10-12 toimub Ivangorodi piiripunktis elektrikatkestus

mistõttu on selleks ajaks peatatud Ivangorodi-Narva piiripunkti ületamine kaubaveokitele. Jalakäijatele ning Venemaa registrinumbriga sõiduautodele toimub piiriületus tavapäraselt.

MTA infosüsteemides toimub 4.-5. detsembrini katkestus

Maksu- ja Tolliameti (MTA) infosüsteemides toimub 4. detsembri õhtul alates kella 22-st plaaniline katkestus, mis kestab eeldatavalt 5. detsembri hommikul kella 09-ni. Katkestuse vältel on peatatud e-MTA ja selle kaudu ligipääsetavad infosüsteemid ning X-tee teenused. Samuti ei toimi antud ajavahemikul avalikud päringud MTA infosüsteemidesse.

 

Põhimõtted Eestisse sisenemisel alates 17. märtsist 2020

Eestisse saavad tulla Eesti kodanikud ja Eesti elanikud, sh tähtajalise elamisloa või -õigusega isikud:

• Eesti kodanikud, kellel on Eesti kodaniku pass;
• Eesti kodanikud, kellel on Eesti ID-kaart;
• Euroopa Liidu kodanikud, kellel on Eesti ID-kaart;
• kellel on Eesti välismaalase pass (hall pass);
• välisriigi kodanikud, kellel on Eesti elamisloa kaart. Näiteks:

 1.      1.  kes õpivad Eesti kutsekoolis või kõrgkoolis
 2.      2.  kes töötavad Eestis
 3.      3.  kelle abikaasa on Eesti kodanik või Eesti elanik
 4.      4.  kellel on Eestis ettevõte

Eestisse ei lubata inimesi, kes:

• tulevad Eestisse viisavabalt, Schengeni viisaga või Eesti viisaga:

 1.      1.  Eestisse lühiajaliselt töötama;
 2.      2.  turismireisile, näiteks Tallinna vanalinna vaatama;
 3.      3.  sugulasi või tuttavaid külastama.

Eestisse saavad tulla üksnes ilma haigusnähtudeta välismaalased, kes on:

• seotud vahetult kauba ja tooraine transpordiga, näiteks autojuhid ja kaubalaadijad;
• osutavad tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid;
• Eestis asuvate välisriikide diplomaatiliste esinduste või konsulaarasutuste töötajad või nende perekonnaliikmed või rahvusvahelise sõjalise koostöö raames Eestisse saabuvad välismaalased.
Erandina võib Politsei- ja Piirivalveamet lubada Eestisse tulla ilma haigusnähtudeta välismaalase, kelle:

• otsejoones alaneja sugulane (st vanemad ja nende eellased) või üleneja sugulane (lapsed ja nende järglased) või abikaasa on Eesti kodanik või kellel on Eesti ID-kaart või elamisloa kaart;
• riiki lubamine on põhjendatud erandkorras, näiteks kui viisaga ema ja laps on erinevates riikides.

 

Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) palub inimestel arvestada piiriületusel täiendava ajakuluga, kuna PPA kogub Eestisse saabujatelt andmeid nende reisiteekonna ja võimalike kokkupuudete kohta nakkusohtlike inimestega.

Eestisse sisenedes tuleb inimesel piiripunktis anda andmed oma reisiteekonnast, reisikaaslastest, võimalikest kokkupuudetest nakkusohtlike inimestega ja sellest, kas tal endal on viimastel päevadel esinenud viirushaiguste sümptomeid. 

Politsei kogub andmeid Eestisse sisenevatelt inimestelt nii piiripunktides idapiiril Narvas, Koidulas ja Luhamaal kui ka sadamates, lennujaamas ning Valga ja Ikla piiripunktides Eesti-Läti piiril. Andmed kogutakse terviseankeeti ning vajadusel küsitakse inimese käest lisainfot.
Andmete küsimine piiril toob kaasa tavalisest suuremat ajakulu ja võib tekitada järjekordi, kuid see on vajalik, et kaitsta Eesti inimeste tervist. 

Politsei palub elanikel, kes tavatsevad tihti Venemaal käia, sellest hoiduda, et vähendada viirusesse nakatumise riski ja mitte tekitada ka järjekordi piiripunktis.

Andmeid kontrollitakse ainult Eestisse siseneval suunal. Ankeedi võib välja printida ja täita juba enne piirile saabumist ja seeläbi piiriületust kiirendada.

Tegevustesse on kaasatud koostööpartnerid Maksu- ja Tolliametist ning Kaitseliidust.

 

TÄHELEPANU! Alates 20. maist 2019  ei ole kõnekeskusele helistamisel enam võimalik krediitkaardiga teenuste eest tasuda.

Tuletame meelde, et teenuste eest telefoni teel tasumiseks tuleb helistada Eesti telefoninumbrilt ja omada  piisavalt makselimiiti. Teil on võimalik teha broneering ja maksta krediitkaardiga nagu varem, Interneti kaudu ja  piiripunkti ootealal.

 

TÄHELEPANU! Alates 04.09.2018 jõustusid Venemaa föderaalseaduse Nr. 289-FZ muudatused.

Antud seaduse rakendamine on toonud kaasa olukorra, kus Vene tolliametnikud nõuavad füüsilistelt isikutelt, kes kasutavad erasõitudeks liisinguga soetatud sõidukeid, Venemaale sisenemisel täiendavaid tagatismakseid. Juhul, kus kasutaja ei soovi selliseid makseid tasuda, tõkestatakse Venemaale sisenemist.
 
Täpsema info saamiseks saab pöörduda otse Venemaa tolliameti infoliinidele :
Ivangorodi tollipunkti tolli kontakttelefon (Narva ) 0078137597428 
- Kunitšina Gora tollipunkti tolli kontakttelefon (Koidula ) 00781148-21624
- Šumilkino tollipunkti tolli kontakttelefon (Luhamaa) 00781148-98369

 

EESTI-VENE PIIRIL KÄIVITUB AUTOMAATNE KONTROLL

Luhamaa piiripunktis katsetatakse tänasest näotuvastustehnoloogial põhinevat automatiseeritud piiriületust, mis peaks muutma piiriületuse Eestist väljuval suunal märgatavalt kiiremaks ja mugavamaks.

Automaatne piiriületuse süsteem on mõeldud riigist väljuvatele passi omavatele vähemalt 12-aastastele Eesti kodanikele ja Eesti välismaalase passi omavatele inimestele, kes ületavad riigipiiri Eesti registris oleva sõiduautoga ning ei ole varem piiri ületades seaduse vastu eksinud.

Automaatse piiriületuse tagamiseks on Luhamaa piiripunkti ootealale paigaldatud näotuvastustehnoloogial põhinev automaatse piiriületuse registreerimiskiosk. Piiriületuseks tuleb reisijal süsteemi skaneerida oma passi andmed ning samas kinnitatakse näotuvastustehnoloogiaga tema isik.

Sealt edasi suunatakse piiriületaja piiripunktis eraldi sõidureale, kus piirivalvurid võimaldavad automaatkontrolli läbinud reisijale senisest kiirema piiriületuse.

Riskide maandamiseks tehakse aeg-ajalt ja vajaduspõhiselt põhjalikumat kontrolli ka automaatset piiriületuse süsteemi kasutavatele reisijatele.

Kuidas automatiseeritud piiriületus toimib:

• Luhamaa piiripunkti ootealal on automaatse piiriületuse tagamiseks registreerimiskiosk. Pane pass lugejasse, et süsteem saaks kontrollida reisidokumendi andmeid. Autojuhil tuleb süsteemi sisestada ka sõiduki registreerimisnumber.

• Jälgi ekraanil olevaid juhiseid: masin teeb sinust foto, mida võrreldakse passis oleva pildiga.

• Edasi suunab süsteem sind piiripunktis eraldi sõidureale, kus piirivalvurid võimaldavad sulle tavajärjekorrast kiirema piiriületuse.

Automatiseeritud piiriületuse süsteemi töötas välja Eesti, Soome ja Leedu  piirijärjekordasid haldav ettevõte GoSwift. Ettevõtte tegevjuhi Hannes Plinte sõnul on süsteemi juurutamine heaks näiteks era- ja avaliku sektori koostööst uute ja innovatiivsete lahenduste väljatöötamisel. Loodud süsteem aitab kaasa ka ettevõtte tegutsemisel välisturgudel - „Loodud lahendus tugevdab meie ettevõtte innovatiivset kuvandit ja Eesti IT sektori mainet, loodame loodud lahendust peatselt ka eksportida“.

 

TEEKASUTUSTASU EESTIS

Alates 1. 01.2018 tuleb maksta teekasutustasu kõikide üle 3,5 tonniste veoautode eest, mis sõidavad avalikult kasutatavate teede võrgustikul. Tasu määr sõltub veoauto (N2 ja N3 kategooria) ning selle haagise täismassidest, telgede arvust ja veoauto heitgaasiklassist. 
Teekasutustasu tasumise kohustus on veoauto omanikul. Kui liiklusregistrisse on kantud veoauto vastutav kasutaja, on teekasutustasu tasumise kohustus vastutaval kasutajal.
Eestis kehtib ajapõhine tasu, mille soetamine annab õiguse kasutada teid kindla ajavahemiku jooksul. Tasu ei sõltu läbitud kilometraažist.
Teekasutustasu tuleb maksta enne teele sõitmist. Tasuda saab 24 tundi päevas ja 7 päeva nädalas. Tasumine salvestatakse elektroonselt ning paberil väljatrükki pole vaja. Peale tasu maksmist võib sõitu koheselt alustada.
Teekasutustasu eest saab makseid teha alates 20. detsembrist 2017 veebilehel www.teetasu.ee.

Infotelefon 24h: +372 611 9400

 

TEEKASUTUSTASU TASUMISE KONTROLL

Tasu mittemaksmisel on järelevalvel õigus teha trahv nii veoauto juhile kui ka omanikule. Lisaks on järelevalvel õigus kõrvaldada juht veoauto juhtimiselt. Juhil ei lubata enne sõitu jätkata, kui veoauto eest on teekasutustasu tasutud. 

Lisainfo www.teetasu.ee või e-postiga teetasu@mnt.ee

 

 

TÄHELEPANU! ALATES 1. JUUNIST 2017 TÄPSUSTUVAD GOSWIFTI NING OOTEALADE KASUTAMISE EESKIRJAD.

Maanteepiiripunkti  sisenemise korraldamine on reguleeritud riigipiiri seadusega (RiPS). Vastavalt RiPS-e paragrahv 8^2^ lõikele 1 ning 8^6^ lõikele 1, on Siseministeerium  andnud halduslepinguga nr 7-3/620-1 sõidukite Narva, Koidula ja Luhamaa maanteepiiripunkti sisenemise korraldamise üle Goswift OÜ-le, OÜ Colladele, Paldiski Sadamate AS-le ja AS Transservis-N-le ning halduslepinguga nr 2-19/9-1 AS-le Sillamäe Sadam. Vastavalt Siseministeeriumi ning teenuse osutajate poolt allkirjastatud lepingu muudatusele täpsustatakse ooteala kasutamise tasude tagastamise kord (avaldatud Riigi Teatajas: -https://www.riigiteataja.ee/akt/110052017005).


Muudatuse järgi on võimalik ootealatasu jätta ettemaksuks või taotleda selle tagastamist, kui ootejärjekorra kohta ei kasutada. Samas täpsustatakse, millal nimetatud tasu ei tagastata ega jäeta ettemaksuks.  Nimelt, kui sõiduautole (järjekorra võtmisel on kasutaja valinud kategooriaks A või B või BC kategooria) võetud ootejärjekorra koht tühistatakse vähem kui 24 (kakskümmend neli) tundi enne plaanitud piiriületuse aega ning veoautole või bussile (järjekorra võtmisel on kasutaja valinud kategooriaks C või CE või D kategooria) võetud ootejärjekorra koht tühistatakse vähem kui 48 (nelikümmend kaheksa) tundi enne plaanitud piiriületuse aega, siis ootealatasu ei tagastata. Broneeringu muutmine on jätkuvalt võimalik sarnaselt varasemalt kehtestatud tingimustele.

 

PIIRIJÄRJEKORRA KOHA BRONEERIMISEL TULEB LISAKS PIIRIJÄJREKORRA KOHA VÕTMISE TASULE 1.50 KOHESELT TASUDA KA OOTEALA TASU VASTAVALT KATEGOORIALE

Ilma tasu maksmata saab piiripunktis võtta koha piirijärjekorras üksnes juhul, kui sõiduk registreeritakse elavasse järjekorda ootealal asuvas iseteeninduskioskis ning sõiduk viibib ootealal vähem kui 15 minutit (sõiduk saab kutse piirile ja sõidab ootealalt välja vahetult peale registreerimist).

 

TÄHELEPANU! ALATES 05.11.2016 MUUTUVAD LUHAMAA OOTEALA TASUD

Ooteala tariif A B C D
Luhamaal 1,00 € 3,00 € 14,00 € 14,00 €

 

KAGU-EESTIS AVATAKSE MOOTORRATASTE JA SÕIDUAUTODE PIIRIÜLETUSE OOTEALA

Seoses sõiduautode piiriületuste arvu suurenemisega ning vajadusega tagada piiripunkti viivatel teedel liiklusturvalisus avatakse alates 1. novembrist Koidula piiripunktis mootorratastele ja sõiduautodele piiriületuse ooteala. Ooteala avamisega kaasneb võimalus piiriületuse aegade broneerimiseks ning reaalajas ülevaate saamine piiriületuste ooteaegadest.

Alates 01.11.2016 muutub ooteala läbimine kohustuslikuks, kuid järjekorra puudumisel ei pea sõiduautode ja mootorrataste eest tasuma järjekorra koha võtmise ja ooteala teenuste kasutamise eest, kui sõiduk registreeritakse elavasse järjekorda ootealal iseteeninduskioskit kasutades ning sõiduki suunamine piiripunkti toimub 15 minuti jooksul. Juhul kui sõidukile broneeritakse koht ooteala teenindaja poolt, veebis või telefoni teel, tuleb teenuse eest tasuda vastavalt kehtestatud hinnakirjale.

UUDISTE ARHIIV >

Kuidas see töötab?

Järjekordade tüübid ja nende seletused

 

 • Broneerimine kindlale kellaajale ja kuupäevale
  Registreerudes järjekorda saad ise valida vabadest aegadest aja, millal soovid piiri ületada. Piiri läbilaskevõime ootamatul vähenemisel hoitakse võimalusel broneeritud aeg muutumatuna teiste järjekordade (v.a. eelisjärjekord) arvelt.
 • Eelisjärjekord
  Seadusega määratud juhtudel võib piiriületaja võtta koha eelisjärjekorras. Selleks peab ta tõendama oma piiriületuse eelisjärjekorra võtmise seaduslikkust.
 • Broneerimine esimesele vabale võimalusele
  Selle järjekorra jaoks eraldatakse teatav osa tavapärasest piiri läbilaskevõimest, seetõttu on soovitav kasutada broneerimist kindlale kellaajale või eelisjärjekorda. Piiri läbilaskevõime ootamatul vähenemisel või suurenemisel ooteaeg selles järjekorras vastavalt pikeneb või lüheneb.

Järjekorra valel alusel võtmisel suunatakse sõiduk uuesti järjekorda võtma. 

 

 Järjekorra koha võtmise võimalused

 

 • Internet
 • Teenindaja või iseteenindusterminal ootealadel
 • Kõnekeskus 08:00-20:00: +372 698 9192

 

Millest oleneb piiri läbilaskevõime?  

Alati on kõrvuti mõlema riigi piiripunktid. Piiri sõiduautode või veoautode läbilaskevõime määrab vähem autosid läbi laskev piiripunkt. Eesti piiripunktide 24 tunni läbilaskevõimed mõlemas suunas kokku on Narvas- 3300 sõiduautot, 600 veoautot ja 200 bussi, Koidulas ja Luhamaal- mõlemas 1200 sõiduautot, 400 veoautot ja 80 bussi. Eesti piiripunktides on keskmine sõiduauto ja tühja veoauto piiri- ja tollikontrolli aeg kuni 5 minutit ja koormaga veoki puhul üldjuhul 25 minutit.