ET
 
Broneerimisliin: +3726989192
Infoliin (1,53€/minut): +3729002525
Sulge

Viimased uudised

TÄHELEPANU! Alates 20. maist 2019  ei ole kõnekeskusele helistamisel enam võimalik krediitkaardiga teenuste eest tasuda.

Tuletame meelde, et teenuste eest telefoni teel tasumiseks tuleb helistada Eesti telefoninumbrilt ja omada  piisavalt makselimiiti. Teil on võimalik teha broneering ja maksta krediitkaardiga nagu varem, Interneti kaudu ja  piiripunkti ootealal.

 

TÄHELEPANU! Alates 04.09.2018 jõustusid Venemaa föderaalseaduse Nr. 289-FZ muudatused.

Antud seaduse rakendamine on toonud kaasa olukorra, kus Vene tolliametnikud nõuavad füüsilistelt isikutelt, kes kasutavad erasõitudeks liisinguga soetatud sõidukeid, Venemaale sisenemisel täiendavaid tagatismakseid. Juhul, kus kasutaja ei soovi selliseid makseid tasuda, tõkestatakse Venemaale sisenemist.
 
Täpsema info saamiseks saab pöörduda otse Venemaa tolliameti infoliinidele :
Ivangorodi tollipunkti tolli kontakttelefon (Narva ) 0078137597428 
- Kunitšina Gora tollipunkti tolli kontakttelefon (Koidula ) 00781148-21624
- Šumilkino tollipunkti tolli kontakttelefon (Luhamaa) 00781148-98369

 

EESTI-VENE PIIRIL KÄIVITUB AUTOMAATNE KONTROLL

Luhamaa piiripunktis katsetatakse tänasest näotuvastustehnoloogial põhinevat automatiseeritud piiriületust, mis peaks muutma piiriületuse Eestist väljuval suunal märgatavalt kiiremaks ja mugavamaks.

Automaatne piiriületuse süsteem on mõeldud riigist väljuvatele passi omavatele vähemalt 12-aastastele Eesti kodanikele ja Eesti välismaalase passi omavatele inimestele, kes ületavad riigipiiri Eesti registris oleva sõiduautoga ning ei ole varem piiri ületades seaduse vastu eksinud.

Automaatse piiriületuse tagamiseks on Luhamaa piiripunkti ootealale paigaldatud näotuvastustehnoloogial põhinev automaatse piiriületuse registreerimiskiosk. Piiriületuseks tuleb reisijal süsteemi skaneerida oma passi andmed ning samas kinnitatakse näotuvastustehnoloogiaga tema isik.

Sealt edasi suunatakse piiriületaja piiripunktis eraldi sõidureale, kus piirivalvurid võimaldavad automaatkontrolli läbinud reisijale senisest kiirema piiriületuse.

Riskide maandamiseks tehakse aeg-ajalt ja vajaduspõhiselt põhjalikumat kontrolli ka automaatset piiriületuse süsteemi kasutavatele reisijatele.

Kuidas automatiseeritud piiriületus toimib:

• Luhamaa piiripunkti ootealal on automaatse piiriületuse tagamiseks registreerimiskiosk. Pane pass lugejasse, et süsteem saaks kontrollida reisidokumendi andmeid. Autojuhil tuleb süsteemi sisestada ka sõiduki registreerimisnumber.

• Jälgi ekraanil olevaid juhiseid: masin teeb sinust foto, mida võrreldakse passis oleva pildiga.

• Edasi suunab süsteem sind piiripunktis eraldi sõidureale, kus piirivalvurid võimaldavad sulle tavajärjekorrast kiirema piiriületuse.

Automatiseeritud piiriületuse süsteemi töötas välja Eesti, Soome ja Leedu  piirijärjekordasid haldav ettevõte GoSwift. Ettevõtte tegevjuhi Hannes Plinte sõnul on süsteemi juurutamine heaks näiteks era- ja avaliku sektori koostööst uute ja innovatiivsete lahenduste väljatöötamisel. Loodud süsteem aitab kaasa ka ettevõtte tegutsemisel välisturgudel - „Loodud lahendus tugevdab meie ettevõtte innovatiivset kuvandit ja Eesti IT sektori mainet, loodame loodud lahendust peatselt ka eksportida“.

 

TEEKASUTUSTASU EESTIS

Alates 1. 01.2018 tuleb maksta teekasutustasu kõikide üle 3,5 tonniste veoautode eest, mis sõidavad avalikult kasutatavate teede võrgustikul. Tasu määr sõltub veoauto (N2 ja N3 kategooria) ning selle haagise täismassidest, telgede arvust ja veoauto heitgaasiklassist. 
Teekasutustasu tasumise kohustus on veoauto omanikul. Kui liiklusregistrisse on kantud veoauto vastutav kasutaja, on teekasutustasu tasumise kohustus vastutaval kasutajal.
Eestis kehtib ajapõhine tasu, mille soetamine annab õiguse kasutada teid kindla ajavahemiku jooksul. Tasu ei sõltu läbitud kilometraažist.
Teekasutustasu tuleb maksta enne teele sõitmist. Tasuda saab 24 tundi päevas ja 7 päeva nädalas. Tasumine salvestatakse elektroonselt ning paberil väljatrükki pole vaja. Peale tasu maksmist võib sõitu koheselt alustada.
Teekasutustasu eest saab makseid teha alates 20. detsembrist 2017 veebilehel www.teetasu.ee.

Infotelefon 24h: +372 611 9400

 

TEEKASUTUSTASU TASUMISE KONTROLL

Tasu mittemaksmisel on järelevalvel õigus teha trahv nii veoauto juhile kui ka omanikule. Lisaks on järelevalvel õigus kõrvaldada juht veoauto juhtimiselt. Juhil ei lubata enne sõitu jätkata, kui veoauto eest on teekasutustasu tasutud. 

Lisainfo www.teetasu.ee või e-postiga teetasu@mnt.ee

 

 

TÄHELEPANU! ALATES 1. JUUNIST 2017 TÄPSUSTUVAD GOSWIFTI NING OOTEALADE KASUTAMISE EESKIRJAD.

Maanteepiiripunkti  sisenemise korraldamine on reguleeritud riigipiiri seadusega (RiPS). Vastavalt RiPS-e paragrahv 8^2^ lõikele 1 ning 8^6^ lõikele 1, on Siseministeerium  andnud halduslepinguga nr 7-3/620-1 sõidukite Narva, Koidula ja Luhamaa maanteepiiripunkti sisenemise korraldamise üle Goswift OÜ-le, OÜ Colladele, Paldiski Sadamate AS-le ja AS Transservis-N-le ning halduslepinguga nr 2-19/9-1 AS-le Sillamäe Sadam. Vastavalt Siseministeeriumi ning teenuse osutajate poolt allkirjastatud lepingu muudatusele täpsustatakse ooteala kasutamise tasude tagastamise kord (avaldatud Riigi Teatajas: -https://www.riigiteataja.ee/akt/110052017005).


Muudatuse järgi on võimalik ootealatasu jätta ettemaksuks või taotleda selle tagastamist, kui ootejärjekorra kohta ei kasutada. Samas täpsustatakse, millal nimetatud tasu ei tagastata ega jäeta ettemaksuks.  Nimelt, kui sõiduautole (järjekorra võtmisel on kasutaja valinud kategooriaks A või B või BC kategooria) võetud ootejärjekorra koht tühistatakse vähem kui 24 (kakskümmend neli) tundi enne plaanitud piiriületuse aega ning veoautole või bussile (järjekorra võtmisel on kasutaja valinud kategooriaks C või CE või D kategooria) võetud ootejärjekorra koht tühistatakse vähem kui 48 (nelikümmend kaheksa) tundi enne plaanitud piiriületuse aega, siis ootealatasu ei tagastata. Broneeringu muutmine on jätkuvalt võimalik sarnaselt varasemalt kehtestatud tingimustele.

 

PIIRIJÄRJEKORRA KOHA BRONEERIMISEL TULEB LISAKS PIIRIJÄJREKORRA KOHA VÕTMISE TASULE 1.50 KOHESELT TASUDA KA OOTEALA TASU VASTAVALT KATEGOORIALE

Ilma tasu maksmata saab piiripunktis võtta koha piirijärjekorras üksnes juhul, kui sõiduk registreeritakse elavasse järjekorda ootealal asuvas iseteeninduskioskis ning sõiduk viibib ootealal vähem kui 15 minutit (sõiduk saab kutse piirile ja sõidab ootealalt välja vahetult peale registreerimist).

 

TÄHELEPANU! ALATES 05.11.2016 MUUTUVAD LUHAMAA OOTEALA TASUD

Ooteala tariif A B C D
Luhamaal 1,00 € 3,00 € 14,00 € 14,00 €

 

KAGU-EESTIS AVATAKSE MOOTORRATASTE JA SÕIDUAUTODE PIIRIÜLETUSE OOTEALA

Seoses sõiduautode piiriületuste arvu suurenemisega ning vajadusega tagada piiripunkti viivatel teedel liiklusturvalisus avatakse alates 1. novembrist Koidula piiripunktis mootorratastele ja sõiduautodele piiriületuse ooteala. Ooteala avamisega kaasneb võimalus piiriületuse aegade broneerimiseks ning reaalajas ülevaate saamine piiriületuste ooteaegadest.

Alates 01.11.2016 muutub ooteala läbimine kohustuslikuks, kuid järjekorra puudumisel ei pea sõiduautode ja mootorrataste eest tasuma järjekorra koha võtmise ja ooteala teenuste kasutamise eest, kui sõiduk registreeritakse elavasse järjekorda ootealal iseteeninduskioskit kasutades ning sõiduki suunamine piiripunkti toimub 15 minuti jooksul. Juhul kui sõidukile broneeritakse koht ooteala teenindaja poolt, veebis või telefoni teel, tuleb teenuse eest tasuda vastavalt kehtestatud hinnakirjale.

UUDISTE ARHIIV >

Kuidas see töötab?

Järjekordade tüübid ja nende seletused:

 • Eelbroneerimine
  Registreerudes järjekorda saad ise valida vabadest aegadest aja, millal soovid piiri ületada. Piiri läbilaskevõime ootamatul vähenemisel hoitakse võimalusel broneeritud aeg muutumatuna elava järjekorra arvel.
 • Eelisjärjekord
  Seadusega määratud juhtudel võib piiriületaja võtta koha eelisjärjekorras. Selleks peab ta tõendama oma piiriületuse eelisjärjekorra võtmise seaduslikkust.
 • Elav järjekord
  Elava järjekorra jaoks eraldatakse teatav osa tavapärasest piiri läbilaskevõimest, seetõttu on soovitav kasutada eelbroneerimist või eelisjärjekorda. Piiri läbilaskevõime ootamatul vähenemisel või suurenemisel ooteaeg elavas järjekorras vastavalt pikeneb või lüheneb.

Järjekorra valel alusel võtmisel suunatakse sõiduk uuesti järjekorda võtma. 

 

 Broneerimise võimalused

 

 • Internet
 • Iseteeninduse terminalid ootealades
 • 24h kõnekeskus : +372 698 9192

 

Millest oleneb piiri läbilaskevõime?  

Alati on kõrvuti mõlema riigi piiripunktid. Piiri sõiduautode või veoautode läbilaskevõime määrab vähem autosid läbi laskev piiripunkt. Eesti piiripunktide 24 tunni läbilaskevõimed mõlemas suunas kokku on Narvas- 3300 sõiduautot, 600 veoautot ja 200 bussi, Koidulas ja Luhamaal- mõlemas 1200 sõiduautot, 400 veoautot ja 80 bussi. Eesti piiripunktides on keskmine sõiduauto ja tühja veoauto piiri- ja tollikontrolli aeg kuni 5 minutit ja koormaga veoki puhul üldjuhul 25 minutit.