et ru en

---
 

Tere tulemast GoSwift e-piirijärjekorra süsteemi broneerimise keskkonda

Meie sait on uuendatud. Uus versioon asub siin.
 

TÄHELEPANU! ALATES 13. SEPTEMBRIST 2017 EI OLE VANA SAIDI VERSIOON ENAM KÄTTESAADAV.

Meenutame, et alates 12. aprillist 2017 oli www.eestipiir.ee leht uuendatud, aga ajutiselt jäi võimalus kasutada saidi vana versiooni.

Alates 13. septembrist  kaob võimalus kasutada vana www.eestipiir.ee versiooni.

 

TÄHELEPANU! ALATES 1. JUUNIST 2017 TÄPSUSTUVAD GOSWIFTI NING OOTEALADE KASUTAMISE EESKIRJAD.

Maanteepiiripunkti  sisenemise korraldamine on reguleeritud riigipiiri seadusega (RiPS). Vastavalt RiPS-e paragrahv 8^2^ lõikele 1 ning 8^6^ lõikele 1, on Siseministeerium  andnud halduslepinguga nr 7-3/620-1 sõidukite Narva, Koidula ja Luhamaa maanteepiiripunkti sisenemise korraldamise üle Goswift OÜ-le, OÜ Colladele, Paldiski Sadamate AS-le ja AS Transservis-N-le ning halduslepinguga nr 2-19/9-1 AS-le Sillamäe Sadam. Vastavalt Siseministeeriumi ning teenuse osutajate poolt allkirjastatud lepingu muudatusele täpsustatakse ooteala kasutamise tasude tagastamise kord (avaldatud Riigi Teatajas: -https://www.riigiteataja.ee/akt/110052017005).


Muudatuse järgi on võimalik ootealatasu jätta ettemaksuks või taotleda selle tagastamist, kui ootejärjekorra kohta ei kasutada. Samas täpsustatakse, millal nimetatud tasu ei tagastata ega jäeta ettemaksuks.  Nimelt, kui sõiduautole (järjekorra võtmisel on kasutaja valinud kategooriaks A või B või BC kategooria) võetud ootejärjekorra koht tühistatakse kasutaja poolt vähem kui 24 (kakskümmend neli) tundi enne plaanitud piiriületuse aega ning veoautole või bussile (järjekorra võtmisel on kasutaja valinud kategooriaks C või CE või D kategooria) võetud ootejärjekorra koht tühistatakse kasutaja poolt vähem kui 48 (nelikümmend kaheksa) tundi enne plaanitud piiriületuse aega, siis ootealatasu ei tagastata. Broneeringu muutmine on jätkuvalt võimalik sarnaselt varasemalt kehtestatud tingimustele.

 

PIIRIJÄRJEKORRA KOHA BRONEERIMISEL TULEB LISAKS PIIRIJÄJREKORRA KOHA VÕTMISE TASULE 1.50 KOHESELT TASUDA KA OOTEALA TASU VASTAVALT KATEGOORIALE

Ilma tasu maksmata saab piiripunktis võtta koha piirijärjekorras üksnes juhul, kui sõiduk registreeritakse elavasse järjekorda ootealal asuvas iseteeninduskioskis ning sõiduk viibib ootealal vähem kui 15 minutit (sõiduk saab kutse piirile ja sõidab ootealalt välja vahetult peale registreerimist).

 

TÄHELEPANU! ALATES 05.11.2016 MUUTUVAD LUHAMAA OOTEALA TASUD

Ooteala tariif A B C D
Luhamaal 1,00 € 3,00 € 14,00 € 14,00 €

 

KAGU-EESTIS AVATAKSE MOOTORRATASTE JA SÕIDUAUTODE PIIRIÜLETUSE OOTEALA

Seoses sõiduautode piiriületuste arvu suurenemisega ning vajadusega tagada piiripunkti viivatel teedel liiklusturvalisus avatakse alates 1. novembrist Koidula piiripunktis mootorratastele ja sõiduautodele piiriületuse ooteala. Ooteala avamisega kaasneb võimalus piiriületuse aegade broneerimiseks ning reaalajas ülevaate saamine piiriületuste ooteaegadest.

Alates 01.11.2016 muutub ooteala läbimine kohustuslikuks, kuid järjekorra puudumisel ei pea sõiduautode ja mootorrataste eest tasuma järjekorra koha võtmise ja ooteala teenuste kasutamise eest, kui sõiduk registreeritakse elavasse järjekorda ootealal iseteeninduskioskit kasutades ning sõiduki suunamine piiripunkti toimub 15 minuti jooksul. Juhul kui sõidukile broneeritakse koht ooteala teenindaja poolt, veebis või telefoni teel, tuleb teenuse eest tasuda vastavalt kehtestatud hinnakirjale.Uudiste arhiiv